shockcup


Kalendář závodů seriálu AGENAS CUP 2018

závod termín závod místo konání kraj
1. 05.-06.05. VELKÁ CENA MĚSTA ŽAMBERK Žamberk Pardubický
2. 02.-03.06. VELKÁ CENA OLOMOUCKÉHO KRAJE Mohelnice Olomoucký
.p ů v o d n ě   p l á n o v a n ý   t ř e t í   z á v o d   v   M i l o v i c í c h   b y l   z r u š e n 
3. 01.-02.09. VELKÁ CENA PARDUBICKÉHO KRAJE Městečko Trnávka Pardubický
4. 15.-16.09. VEKÁ CENA AMK MOHELNICE Mohelnice Olomoucký
5. 29.-30.09. VELKÁ CENA MĚSTA JAVORNÍK Javorník Olomoucký