shockcup

ORGANIZAČNÍ INFORMACE PRO POSÁDKY A ÚČASTNÍKY ZÁVODU

Je před námi pátý závod letošního ročníku seriálu AGENAS CUP 2017. Krnovský závod bude mít opět jinou organizaci než jsme zvyklí v jiných lokalitách. Na závodiště, zejména pro diváky je samostatný vjezd z křižovatky ulic Čsl. armády a Chářovské. Do depa je také samostatný vjezd po ulici Čsl. armády. Na obr.č.1 jsou vyznačeny příjezdy do Krnova od Opavy, Města Albrechtic, Bruntálu a Horního Benešova. Příjezd do depa je vyznačen červeně.

Obr.č. 1 - příjezd do depa
(pro zvětšení klikni na obrázek)

Depo pro posádky je na vyhrazené ploše letiště Aeroklubu Krnov. Mimo tuto vyhrazenou plochu depa je parkování přísně zakázáno. Plocha letiště Aeroklubu slouží nonstop Záchranné službě nemocnice Krnov. Příjezdová komunikace do depa je současně příjezdovou komunikací na letiště a příjezdovou komunikací k heliportu. Z tohoto důvodu je zakázáno stání na této komunikaci a to od silnice č. 459 až po depo ( příjezdová komunikace je vyznačena červeně na obr.č.2).

Obr.č. 2 - organizace depa
(pro zvětšení klikni na obrázek)

Příjezdová komunikace do prostoru letiště Aeroklubu je vyhrazena pro příjezd
a výjezd vozidel Záchranné služby
musí zůstat bezpodmínečně průjezdná!
Používejme ji co nejméně a při průjezdu dávejme pozor na případný provoz sanitních vozidel! V žádném případě nesmíme ohrozit či omezit provoz letiště, heliportu a obslužných komunikací letiště. Každá nekázeň v tomto smyslu může znamenat ohrožení života!

Pro pohyb závodních vozidel mezi depem a závodištěm v rokli slouží výhradně louka mezi těmito lokalitami!

Při příjezdu do depa dbejte výše uvedených pokynů, pokynů pořadatelů a respektujete značení depa.