shockcup


poděkování za pomoc a spolupráci při přípravě, organizaci a průběhu závodu

městu Javorník

Policii České republiky, Dopravnímu inspektorátu v Jeseníku
Policii České republiky, oddělení Javorník

majitelům pozemků, na kterých se závod uskutečnil

občanům Horních Hoštic, kterým jsme narušili víkend

všem partnerům a sponzorům závodu

a

všem ostatním, kteří se na přípravě a organizaci závodu podíleli