shockcup


AGENAS CUP 2018

Mistrovství České republiky v off road tech trialu

Seriál závodů AGENAS CUP Mistrovství České republiky v off road tech trialu vstupuje v roce 2018 do své druhé desítky. I pro rok 2018 prošla Pravidla off road tech trialu aktulaizací. Sportovní komise při AGENAS TEAM autoklubu v AČR Javorník schválila 18. aktualizaci Pravidel, platnou od 12. prosince 2017. Změny vycházejí z poznatků z uplynulé sezóny a zejména z aplikace 15., 16. a 17. aktualizace do praxe (uvedené aktualizace pro rok 2017 naleznete zde). 18. aktualizace přináší tři drobné změny, týkající se zrušení časového limitu pro jízdu v sekci, upřesnění samovolného spadnutí brankové tyče a rozšíření úplné diskvalifikace. Platné znění Pravidel pro rok 2018 včetně komentáře ke změnám naleznete zde.

Pro rok 2018 jsou otevřeny opět volné třídy, pro které platí stejné podmínky jako v předchozích letech. A opět z podmínkou, že seriál pro volné třídy bude vyhlášen pokud v dané volné třídě minimálně tři posádky absolvují alespoň čtyři závody.

A co platí pro volné třídy jinak než pro extra třídy. Ve volných třídách může být řidič registrován v jedné posádce jako řidič a v dalších posádkách jako spolujezdec. Spolujezdec může být registrován ve volných třídách ve více posádkách volných tříd jako spolujezdec. Na rozdíl od extra tříd, volných tříd se mohou zúčastnit pouze vozidla, která jsou v evidenci motorových vozidel, mají přidělenou registrační značku, mají platnou technickou prohlídku a zaplacené pojištění odpovědnosti z provozu motorového vozidla. Pro volné třídy je dále povinná ochranná přilba, která musí být homologována pro provoz na pozemních komunikacích. Další odlišnosti nalezenete v technické a bezpečnostní části pravidel, kde je uvedeno, co nemusí mít vozidla ve volných třídách.

Každá posádka bude mít opět možnost vybrat si startovní číslo pro 11. ročník seriálu AGENAS CUP 2018 Mistrovství České republiky v off road tech trialu. Posádkám, které se účastnily ročníku 2017 v extra třídách, bude jejich číslo automaticky rezervováno pro ročník 2018. Ale i tyto posádky budou mít možnost vybrat si nové startovní číslo. Pro volné třídy nejsou startovní čísla automaticky rezervována. Možnost výběru startovního čísla bude zveřejněna na stránkách seriálu do konce ledna 2018. Posádky budou mít opět možnost vyplnit registrační list předem. Registrační list bude platný pro všechny závody seriálu. Bude opět oboustranný a bude se skládat z registračního listu posádky a registračního listu vozidla. Registrační list, včetně vzorového vyplnění, bude zveřejněn na stránkách seriálu nejpozději 15. dubna 2018. 

Hlavním pořadatelem seriálu je opět AGENAS TEAM autoklub v AČR Javorník.


Kalendář závodů seriálu AGENAS CUP 2018

závod termín závod místo konání kraj
1. 05.-06.05. VELKÁ CENA MĚSTA ŽAMBERK Žamberk Pardubický
2. 02.-03.06. VELKÁ CENA OLOMOUCKÉHO KRAJE Mohelnice Olomoucký
.p ů v o d n ě   p l á n o v a n ý   t ř e t í   z á v o d   v   M i l o v i c í c h   b y l   z r u š e n 
3. 01.-02.09. VELKÁ CENA PARDUBICKÉHO KRAJE Městečko Trnávka Pardubický
4. 15.-16.09. VEKÁ CENA AMK MOHELNICE Mohelnice Olomoucký
5. 29.-30.09. VELKÁ CENA MĚSTA JAVORNÍK Javorník Olomoucký

 


Plakáty 2018

1. závod 2. závod 3. závod
tisk plakátu tisk plakátu tisk plakátu

 

4. závod 5. závod
tisk plakátu tisk plakátu

Pokud se Vám soubor neotevře, klikněte pravým tlačítkem myši na "tisk plakátu" a soubor uložte na disk.
Potom ho běžným způsobem otevřete.


Výběr startovních čísel pro rok 2018

Tak jako každý rok si opět může každá posádka vybrat startovní číslo pro 11. ročník seriálu AGENAS CUP Mistrovství České republiky v off road tech trialu. Posádkám, které se účastnily ročníku 2017 v extra třídách, je jejich číslo automaticky rezervováno pro ročník 2018. Ale i tyto posádky si mohou vybrat jiné startovní číslo. Pro volné třídy nejsou startovní čísla automaticky rezervována. Možnost výběru startovních čísel bude do 28.02.2018.
Do startovní listiny předchozího ročníku seriálu AGENAS CUP 2017 můžete nahlédnout zde. Potvrdit startovní číslo nebo přihlásit se o nové startovní číslo je možné zde. Ve startovní listině pro rok 2018 jsou uváděni pouze řidiči v souladu s ustanovením Pravidel článek 2, odstavec 2, podle kterého je posádka identifikována podle řidiče. Startovní listinu pro rok 2018 naleznete níže.

Poznámka:
Při přihlášování nového startovního čísla uvádějte prosím svoje jméno a příjmení a hlavně číslo! Děkujeme.

Organizace startovních čísel jednotlivých tříd:
Extra třída O1 - rozvor od 1900 mm do 2299 mm - trojmístná startovní čísla začínají číslicí 1
Extra třída O2 - rozvor od 2300 mm do 2549 mm - trojmístná startovní čísla začínají číslicí 2
Extra třída O3 - rozvor od 2550 mm - trojmístná startovní čísla začínají číslicí 3
Volná třída O4 - rozvor od 1900 mm do 2299 mm -trojmístná startovní čísla začínají číslicí 4
Volná třída O5 - rozvor od 2300 mm do 2549 mm -trojmístná startovní čísla začínají číslicí 5
Volná třída O6 - rozvor od 2550 mm - trojmístná startovní čísla začínají číslicí 6

Startovní listina 2018
(rezervovaná startovní čísla - aktualizováno k 28.02.2018)
extra třída O1 extra třída O2 extra třída O3
číslo jezdec číslo jezdec číslo jezdec
101 Konyarik Filip 201   301 Velechovský Milan
102   202   302  
103   203   303 Bobek Luboš
104 Plaček Vladimír 204   304  
105   205 blokováno 305 blokováno
106 Sirotek Aleš 206   306  
107   207   307  
108   208 Mader Lubomír 321 Matyáš Vlastimil
109   209   322 blokováno
110   210 Müller Jiří 324 Ollé Daniel
111 Malík Roman 212 Sedláček Libor 366 Vencl Ondřej
115 blokováno 222 blokováno 369 Kryštůfek Jaroslav
120 Svoboda Aleš 299 blokováno 377 Holan Vladimír
122 blokováno     388 Viazanička Peter
199 blokováno     399 Janků Tomáš