shockcup

29.10.2016 - Cena starosty města Javorník

Již tradičně je každý rok vyhlašován nejúspěšnější účastník seriálu BIG SHOCK! CUP v jeho historii. Poprvé v roce 2015 byli vyhlašováni tři nejúspěšnější účastníci. V roce 2016 byla cena pro nejúspěšnější účastníky v historii seriálu poprvé udělována jako Cena starosty města Javorník.
Proč právě Cena starosty města Javorník? Město Javorník je právem nazývané "hlavním městem off road tech trialu". Offroadové závody se zde jezdí od roku 1998, kdy se uskutečnil tzv. nultý ročník závodu Javornický off road – Zálesí. Pořadatelem závodu byl Javornický spolek příznivců off road, jehož členy byli i členové dnešního AGENAS TEAMu autoklubu v AČR Javorník. A právě členové dnešního autoklubu vytvořili v roce 2000 základ dnešních pravidel off road tech trialu. Autorem pravidel je Oldřich Janků. Jako základ pro pravidla off road tech trialu byly převzaty pravidla truck trialu. Historii Javornických závodů jsou věnovány samostatné stránky, které si může te prohlédnout zde
Související články s historií javornických závodů: Patnáctiletá historie javornických závodů... více; Javorník, hlavní město off road tech trialu...více; Jak vznikl off road tech trial...více; Poslední závod se pojede v Javorníku ...více; Jak jsme založili BIG SHOCK! CUP... více

Cena starosty města Javorník je udělována nejúspěšnějšímu účastníkovi seriálu v jeho celé historii. Do hodnocení se započítávají body za pořadí v jednotlivých závodech a to jak jezdci tak spolujezdci. Započítává se pořadí pouze za účast v extra třídách O1, O2 a O3, Body se sčítají ze všech ročníků. Za první místo je 30 bodů, druhé 29 a tak dále.
Od roku 2015 jsou, kromně celkového umístění v dlouhodobé soutěži o nejúspěšnějšího účastníka, vyhlašovány samostatně i nejúspěšnější ženy seriálu.
Cena je vyhlašována vždy na konci každého ročníku.
Za devět ročníků seriálu BIG SHOCK! CUP se odjelo celkem 45 závodů, kterých seúčastnilo celkem 327 účastníků.

Pořadí k roku 2016

pořadí účastník body závody
1 Janků Tomáš 1204 44
2 Müller Vladimír 1186 40
3 Kaštovský Roman 1127 39
4 Lukeš Petr 1124 40
5 Havlík Lukáš 1098 39
6 Linek Jan 921 32
7 Svoboda Aleš 917 33
8 Kryštůfek Jaroslav 858 34
9 Kvasnica Petr 856 36
10 Holan Vladimír 850 33

l
Tři nejúspěšnější účastníci seriálu BIG SHOCK! CUP. Zleva Vladimír Müller, Tomáš Janků, držitel Ceny starosty města Javorník pro rok 2016 a Roman Kaštovský

Pořadí všech účastníků v historii seriálu BIG SHOCK! CUP naleznete zde

Pokud se vám soubor neotevře, klikněte pravým tlačítkem myši na "zde" a soubor uložte na disk.
Potom ho běžným způsobem otevřete.


Pořadí žen k roku 2016

pořadí účastník body závody
1 Svobodová Lenka 639 23
2 Sajdlová Marta 541 19
3 Šmídová Eliška 418 16
4 Hudečková Irena 376 13
5 Nečasová Daniela 178 8
6 Wenhardtová Andrea 171 6
7 Grunerová Ivana 166 7
8 Hejtmánková Monika 144 5
9 Siverová Ivana 117 5
10 Hartmannová Jana 107 4


Nejúspěšnjší žena v historii seriálu BIG SHOCK! CUP, Lenka Svobodová, přebírá Cenu starosty města Javorník pro rok 2016 z rukou starosty města Javorník Jiřího Jury a ředitele seriálu Oldřicha Janků.

Pořadí žen v historii seriálu BIG SHOCK! CUP naleznete zde

Pokud se vám soubor neotevře, klikněte pravým tlačítkem myši na "zde" a soubor uložte na disk.
Potom ho běžným způsobem otevřete.