shockcup

14.09.2017 - Důležitá informace pro posádky a účastníky závodu

Byli jsme upozorněni na uzávěrku v městě Krnově na příjezdu od Bruntálu po silnici č.45. Z důvodu rekonstrukce mostu přes železnici je na příjezdu ze směru od Bruntálu objížďka. Při příjezdu od Bruntálu odbočíte vlevo z ulice Bruntálské na ulici Partyzánů. Ulice Partyzánů vyúsťuje na ulici Albrechtická, kde je inprovizovaný kruhovýobjezd, který opustíte prvním výjezdem. Ulice Albrechtická (č.57) je příjezdový směr od Města Albrechtic (je značeno na plánku). Objížďka je řádně značena.
Více k organizaci závodu zde.