shockcup

26.09.2018 - Důležité upozornění pro účastníky a návštěvníky závodu

Závodiště v Horních Hošticích má svoje specifika. Není to žádný motokrosový areál. Je to přírodní závodiště. Konání závodu je tak podmíněno kladným vyjádřením odboru životního prostředí a k tomu je požadován souhlas vlastníků pozemků ke vstupu na pozemky, které jsou dotčeny závodem. 
Ani pro letošní rok se pořadatelům nepodařilo získat souhlas od všech vlastníků. Z tohoto důvodu vydali pořadatelé organizační opatření ke konání závodu na závodišti v Horních Hošticích.

Vjezd do areálu závodiště je přísně zakázaný!

(kromě pořadatelů, zásobování občerstvení a soutěžních posádek)

Zákaz ježdění v areálu závodiště platí i pro čtyřkolky a motocykly!
Pro diváky je při vjezdu do areálu závodiště vyhrazeno parkoviště.

Žádáme tímto všechny účastníky závodu, soutěžní posádky, jejich doprovod a diváky, aby dbali pokynů pořadatelů, dodržovali oragnizační opatření dle situačního plánu závodiště a nevstupovali do zakázaných zón. Přispějete tak ke zdárnému průběhu závodu. 

kliknutím na situační plán závodiště si ho zvětšíte

 

Areál závodiště je rozdělený na tři zóny (viz situační plán závodiště):

1. žlutá - pozemky dotčené organizací závodu.Na tyto pozemky je vstup povolený. Jsou to pozemky pro zázemí závodu. Jsou na nich umístěná parkoviště pro diváky, depo, technicko hospodářské zázemí závodu a pod.
2. modrá - prostory vyhrazené pro trialové sekce
3. červená - zakázané zony. Na tyto pozemky je zakázano vstupovat. Jsou to pozemky, na ketré nezískali pořadatele potřebné povolení ke vstupu od jejich vlastníků.

Pro soutěžní posádky je z depa příjezd po červeně označené polní cestě zadem na jižní stranu závodiště, kde je prostor pro seřadiště závodních vozů. Trialové sekce budou postaveny tak, že všechny sekce budou mít startovní i cílové bránky z jižní strany závodiště. Příjezd na severní stranu závodiště je zakázaný. Přímá přístupová cesta na severní stranu závodiště z  depa a parkoviště (je označena černě) je pouze pro pěší. Na tuto cestu je přísný zákaz vjezdu všech vozidel, kromě pořadatelů. Program závodu naleznete zde. Technický popis závodu naleznete zde.

Pro účastníky závodu je zajištěno bohaté občerstvení, které jako v loňském roce zajišťuje Řecká obec Javorník.