shockcup

30.10.2018 - Danajský dar aneb Cena necena od M&M realit

Asi každý, kdo organizuje jakoukoli veřejnou akci, rád přivítá podporu pro organizaci své akce. Nebylo tomu jinak ani u nás. Od M&M realit jsem dostal nabídku slevového voucheru na pobyt na Kanárských ostrovech pro vítězné posádky seriálu MČR v off road tech trialu. Za to jsme měli prozentovat partnera při jednotlivých závodech seriálu a na oficiálních stránkách seriálu AGENAS CUP 2018. Od druhého závodu byly M&M reality prezentovány jako partner seriálu a na oficiálních stránkách seriálu, v textové části, uvedeni jako partneři s přesměrováním na jejich stránky po kliknutí na jejich název. Vouchery jsme při vyhlašování výsledků MČR vítězům předali. Potud bylo vše v pořádku. 
Zlom ale nastal, když se držitelé voucheru informovali na jeho uplatnění. Pro držitele těchto voucherů byly stanovany určité podmínky o kterých jsem při domlouvání spolupráce nebyl informován. Bohužel nikdo z vítězů seriálu MČR tyto podmínky nesplňuje a tak jsou pro ně slevové vouchery na pobyt na Kanárských ostrovech bezceným cárem papíru. Pokud bych byl při uzavírání dohody o spolupráci upozorněn na tyto podmínky, na spolupráci bych nepřistoupil.


Považuji to za podvod a v podstatě nedodržení dohody. Z tohoto důvodu byly ze stránek seriálu odstraněny veškeré textové materiály týkající se prezentace uvedeného partnera.
Tímto se vítězným posádkám
omlouvám.

Oldřich Janků 
ředitel seriálu AGENAS CUP
Mistrovství České republiky v off road tech trialu