shockcup


AGENAS CUP 2018

Mistrovství České republiky v off road tech trialu

Seriál závodů AGENAS CUP Mistrovství České republiky v off road tech trialu vstupuje v roce 2018 do své druhé desítky. I pro rok 2018 prošla Pravidla off road tech trialu aktulaizací. Sportovní komise při AGENAS TEAM autoklubu v AČR Javorník schválila 18. aktualizaci Pravidel, platnou od 12. prosince 2017. Změny vycházejí z poznatků z uplynulé sezóny a zejména z aplikace 15., 16. a 17. aktualizace do praxe (uvedené aktualizace pro rok 2017 naleznete zde). 18. aktualizace přináší tři drobné změny, týkající se zrušení časového limitu pro jízdu v sekci, upřesnění samovolného spadnutí brankové tyče a rozšíření úplné diskvalifikace. Platné znění Pravidel pro rok 2018 včetně komentáře ke změnám naleznete zde.

Pro rok 2018 jsou otevřeny opět volné třídy, pro které platí stejné podmínky jako v předchozích letech. A opět z podmínkou, že seriál pro volné třídy bude vyhlášen pokud v dané volné třídě minimálně tři posádky absolvují alespoň čtyři závody.

A co platí pro volné třídy jinak než pro extra třídy. Ve volných třídách může být řidič registrován v jedné posádce jako řidič a v dalších posádkách jako spolujezdec. Spolujezdec může být registrován ve volných třídách ve více posádkách volných tříd jako spolujezdec. Na rozdíl od extra tříd, volných tříd se mohou zúčastnit pouze vozidla, která jsou v evidenci motorových vozidel, mají přidělenou registrační značku, mají platnou technickou prohlídku a zaplacené pojištění odpovědnosti z provozu motorového vozidla. Pro volné třídy je dále povinná ochranná přilba, která musí být homologována pro provoz na pozemních komunikacích. Další odlišnosti nalezenete v technické a bezpečnostní části pravidel, kde je uvedeno, co nemusí mít vozidla ve volných třídách.

Každá posádka bude mít opět možnost vybrat si startovní číslo pro 11. ročník seriálu AGENAS CUP 2018 Mistrovství České republiky v off road tech trialu. Posádkám, které se účastnily ročníku 2017 v extra třídách, bude jejich číslo automaticky rezervováno pro ročník 2018. Ale i tyto posádky budou mít možnost vybrat si nové startovní číslo. Pro volné třídy nejsou startovní čísla automaticky rezervována. Možnost výběru startovního čísla bude zveřejněna na stránkách seriálu do konce ledna 2018. Posádky budou mít opět možnost vyplnit registrační list předem. Registrační list bude platný pro všechny závody seriálu. Bude opět oboustranný a bude se skládat z registračního listu posádky a registračního listu vozidla. Registrační list, včetně vzorového vyplnění, bude zveřejněn na stránkách seriálu nejpozději 15. dubna 2018. 

Hlavním pořadatelem seriálu je opět AGENAS TEAM autoklub v AČR Javorník.