shockcup

Organizace druhého závodu:

Mistrovská extra třída O1 čtyři posádky
Mistrovská extra třída O2 tři posádek
Mistrovská extra třída O3 devět posádek
(posádky mistrovské extra třídy O3 byly rozděleny na dvě skupiny)
Volná třída O4 jedna posádka
Volná třída O5 tři posádky
(posádky volných tříd O4, O5 byly sloučeny do jedné skupiny)
Volná třída O6 šest posádek

Posádky mistrovské extra třídy O1 odjely za závod celkem 15 sekcí
Posádky mistrovské extra třídy O2 odjely za závod celkem 16 sekcí
Posádky mistrovské extra třídy O3 odjely za závod celkem 10 sekcí
Posádka volné třídy O4 odjela za závod celkem 11 sekcí
Posádky volné třídy O5 odjely za závod celkem 11 sekcí
Posádky volné třídy O6 odjely za závod celkem 11 sekcí